Regenerační, uvědomovací a poznávací

síla transformačních frekvencí nové písně lásky je v propojení komunikace a spolupráce na všech úrovních.Český národ má jako první na světě možnost ověřit si zázračné působení této frekvenční léčebné lázně na lidský organismus. Propojení touhy pradávných civilizací s námi dosáhlo svého naplnění. Koloběh bolesti, utrpení a smrti a jejich dosud věčných obětí se postupně uzavírá, a to s naším uvědoměním a schopnostmi komunikovat a rozumět si se vším, co jsme si na své životní cestě jako duch v tělech uložili do věcí kolem nás.

 

Chcete plně porozumět tomu, kdo jsme a kam od prvopočátků života ve Vesmíru (Etheru) směřujeme?


PROPOJTE SE NA FREKVENCÍCH LÁSKY


Jakého plného potenciálu svého celého multidimenzionálního těla můžete využít poslechem této skladby a zadáváním svého záměru?


-          Pro své uvědomění, kdo jste ve svém nitru a celé své duchovní historii, si můžete zapojit dosud málo aktivní reflexní smyslové spoje ve svém těle a tím se dostat do příjemných a obohacujících stavů mysli a citů, které jste předtím nikdy neprožívali, neboť to nebylo možné. Nebyly pro to vhodné podmínky v těle. Nyní tyto frekvenční podmínky vytváříte, a proto tento proces umožňujete. Na frekvenci 432Hz v úpravě Léčivá poselství hudby stačí jen pomyslet a už tuto frekvenční lázeň v sobě aktivujete na homeopatické úrovni. Pokud k tomu použijete nahrávku, dostáváte se do maximální intenzity působení.


-          Můžete nastolit ve svém těle rovnováhu všech spolupracujících složek směrem k vyrovnanému, pravdivému a ohleduplnému životu, který má hluboký smysl. Tím se dostáváte zároveň do rovnováhy i ve svém fyzickém těle a prohlubujete regenerační procesy vedoucí k pocitům směrujícím tělo do zdraví. Zdraví je totiž ukryto v pravdě.


-          Můžete si aktivovat dosud nezapojené praktické a k okolí ohleduplné a tvořivé schopnosti (například umělecké nadání, frekvenční komunikace s věcmi ve svém okolí, dosud nepoznané orgasmické stavy, vyšší pravdivost vedení své intuice, zvýšená citlivost na zemské energie, zvýšená citlivost na energie slov, myšlenek, činů a těl všech živých bytostí, uvědomění si svých vlastních niterných pocitů).


-          Můžete se odpoutávat od dědičných zátěží, které Vás stahují směrem do stárnutí, nemoci a smrti, a to tím, že je jednu po druhé sami vyřešíte.


-          Můžete se propojovat do absolutně pravdivého pochopení světa, jenž je tvořen v LÁSCE, a svého místa v něm (pouze v souvislosti s vědomostmi a životními zážitky a zkušenostmi, čím více máte zkušeností a znalostí, tím rychlejší je Váš uvědomovací proces).


-          Můžete si aktivovat na vyšší úroveň prožitku své životní vášně nebo je teprve objevit.

 

ABSOLUTNÍ ROVNOVÁHA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU NA ZEMI JE NA DOSAH.

Zadejte si do svého systému prožívání a v prosbě k Etheru univerzální řídící záměr, pokud to ještě tak nevnímáte, že ho 

v sobě máte všichni automaticky:


Prosím, směruj mě do ráje mého těla, duše i ducha v absolutní pravdě, rovnováze, dobru a lásce a dávej mi postupně návod, co mám pro to udělat.


Chci se v myšlenkách vědomě propojit s Nejvyšším Duchem Etheru, který je LÁSKA, na svém těle, duchu i duši. Chci dostat odpovědi na všechny svoje životní otázky ve víře ve šťastnou a bezstarostnou budoucnost pro mě a pro všechny bytosti na Zemi a v celém Vesmíru.

Je potřeba si uvědomit, že živý Ether je za celou historii lidstva plný myšlenek a mohou vám během meditace při poslechu Léčivých poselství hudby chodit do hlavy i věci, které budete chtít odmítnout, než se dostanete do komunikace, která Vám bude příjemná a bude Vám působit životodárné pocity. Po cestě se duch a duše v těle musí propojit a vyrovnat se s minulostí, se svým starým uvažováním, starým myšlením svých předků, celé společnosti a jednotlivých dynamik lidstva.

 
 
 

Regenerační účinek této frekvenční lázně ducha, duše i těla se zvyšuje jak s časem, tak s množstvím jejích aplikací. Tato frekvenční lázeň v těle jakoby vyrůstá směrem k pokroku, který je spojený s rozvojem láskyplných vlastností. 

Nespěchejte na sebe, uvědomovací procesy by mohly být potom velmi rychlé a překotné a nestíhali byste si vychutnávat každý přítomný okamžik. Pokud mohu doporučit ideální rychlost, pak aplikujte tuto frekvenční medicínu lásky tónů a jejich vibrací 2x denně. V průběhu dalších dnů budete dostávat odpovědi na svoje záměrně formulované otázky při poslechu této transformační skladby. Největší užitek budou mít ti, co poctivě vytrvají a nebudou svoje tělo, duši i ducha opomíjet, aby je vykoupali v tónech porozumění. Každý den poslechu přispívá k jejich rychlému růstu v lásce, pochopení a uvědomění.

V průběhu procesu transformace je normální, že se budete vyrovnávat i se svými myšlenkovými negacemi. Pošlete je důrazně, ale něžně a s láskou tam, kam patří, určete jim ve svém životě místo a oceňte jejich snahu po tom, že Vás vyučovaly věcem, které v životě už zažívat nechcete, nikomu je nechcete činit a nikomu je nepřejete, aby je zažíval. Toto uvědomění je velmi klíčové pro tvorbu Vaší radostné budoucnosti.

První aplikace


 Léčivých poselství hudby nebo kterýkoli další její poslech, pokud jste tak dosud neučinili, by měla být 

v poloze Leonardo – poloha na zádech, rozpažené ruce a nohy mírně od sebe, zavřené oči. Tato poloha je Vaší pokornou žádostí o myšlenkové propojení s mocným a láskyplným Etherem.

Frekvenční energetickou vířivku posloucháme  ideálně se zavřenýma očima, v ničím nerušeném prostředí, v meditační poloze vleže na zádech, ruce volně podél těla, nebo v pozici Leonardo. Nedoporučuji jiné polohy vzhledem k potřebě absolutně uvolnit celé tělo a dostat se do své mysli odpoutané od fyzického nepohodlí. Pokud navíc vytvoříte v místnosti tmu a zapálíte před své nohy na střed svého těla svíčku, brzy Vám začnou do mysli chodit i duchovní obrazy, nejen myšlenky. Doporučuji se obklopit předměty, které Vás harmonizují. Vhodné jsou drahé kameny, předměty z přírody, mandaly, symboly lásky a rovnováhy jako srdce, tvary koule a kruhu, jin – jang, obrázky rajské zahrady a pokojných vztahů, bible a jiné Vaši duši drahé knihy a myšlenky učitelů, kterých si v životě velmi vážíte, citáty, spirituálně laděné barvy jako je stříbro, fialová, barvy čaker, které chcete aktivovat, oblíbené éterické oleje do aromalampy, všechny předměty, které ve Vás navozují stavy klidu a pokoje a snahy po vyřešení všech situací, které jste ještě v životě ještě vyřešit nestačili, fotografie míst, kam byste se chtěli podívat a lidí, které byste si přáli ve vzájemné lásce a potěšení potkat. Pište si na papírek hlavní otázku, kterou nyní řešíte. Ptejte se na cokoli, odpovědi budou průběžně přicházet k Vám do hlavy všemi možnými způsoby, které Vás mile překvapí. Mocný a láskyplný Ether totiž miluje všechny, kteří s ním zacházejí s úctou a respektem a nezadržuje před nimi svojí pomocnou ruku, pokud k němu trpělivě a vytrvale stále volají o pomoc a radu. 


Upozornění: Zkoumejte pečlivě a s vlastní rozlišovací schopností všechny myšlenky, které obdržíte jako odpovědi na své otázky. Ocitnete se totiž ve spirituálně – mentálně - emoční škole, kde se zkoumá Váš pocit, názor, zkušenosti a návyky, a proto budete dostávat v průběhu meditací a časovém prostoru mezi nimi situace k řešení, na kterých se projeví plně to, kým opravdu jste. Vaše duchovní srdce se sladí 

s nejvyšším frekvenčním záměrem celého lidstva, který se pro Vás stane tím nejpodivuhodnějším, po jakém jste dosud ve své mysli a těle toužili a uvědomili si, že je možné jej společně naplnit. Pochopíte, jak právě Vy osobně můžete mít podíl na odvěké touze všech duchů ve vesmíru naplnit svůj svět láskou, které je vždy dostatek pro všechny.

Rituální očista našich systémů prožívání na všech dimenzionálních úrovních našeho těla od negativních emocí hněvu a agrese:

Zadejte si záměr – Prosím úlevu od hněvu a agrese s uvědoměním, čím jsem spolupůsobil na vyvolání situace, která k mému hněvu vedla, co jsem mohl udělat lépe, na co si mám dávat pozor, aby se můj hněv nemusel opakovat, zda jsem v právu a jak mám situaci, která mě hněvá, vyřešit mírumilovným, ale pevným způsobem s ohledem pud sebezáchovy obou stran a s ohledem na práva a potřeby obou zúčastněných stran. 


Pokud necháváme hněv volně proudit směrem k osobě, která ho v nás vyvolává, jednáme na energetický dluh, který se sčítá v našem systému prožívání a život nám potom přináší další situace, kterým musíme čelit, jelikož jsme se nenaučili názorové rozdíly nebo neadekvátní či adekvátní požadavky druhé strany vyřešit rázně a prakticky s ohledem na pocity druhé strany a s ohledem na vymezení jejího životního prostoru v našem vlastním životě. Hněv působí úbytek životní energie té straně, která není v právu. Jakákoli nespravedlnost se vrací tomu, kdo jí působí. To je ODVĚKÝ ZÁKON ETHERU. Kdo je v právu, to soudí mocný Ether podle svých vlastních odvěkých pravidel. Požádejte Ether o milosrdenství, jelikož na uvědomění chyb a nalezení způsobů jak situace řešit správně potřebujeme čas. Kolik času dostaneme je jenom na tom, jak milosrdně sami jednáme s druhými. Pokud si uvědomujeme, že jsme se vinou genetického hříchu našich předků (vše, co naši předkové vyřešili bezohledně k jiným bytostem na Zemi) ocitli v pravděpodobné vendetě etheru, prosme o praktická a moudrá řešení a o prominutí dluhu, který nevznikl naší vinou. Ptejme se, jak můžeme my sami napravit nedostatky našich praotců tak, abychom netrpěli za něco, co není naše, a nepředávali jsme karmické dluhy v podobě nemocí a neštěstí a nezdarů našim dětem.


Hněv se ve fyzickém těle ukládá jako hrubý metabolický odpad, který je vhodným prostředím pro rozvoj agresívních, tělo rozkládajících organismů, které společně s usazeninami výrazně narušují funkci jednotlivých orgánů. Hněv se projevuje také jako zadržování látek, které do organismu nepatří, a následné nepříjemné reakce na spolupůsobení záporných zemských energií a nepřirozených záření, která svojí činností sám vytváří člověk. Jako pomoc při rituálních očistách orgánů od hněvu se na fyzické úrovni jeví všechny detoxikační postupy k vyloučení kyselin, střevních koprolitů, tuku a ztvrdlých metabolických usazenin v jednotlivých orgánech. K tomu je potřeba pít hodně čisté vody, přidat do stravy hořčiny a vhodně alkalizovat. Lehká rostlinná strava je nutným průvodcem rozhodnutí hněv zpracovat pokojně a poučit se z toho, jak vznikal. Živočišná masitá strava hněv prohlubuje, jelikož obsahuje frekvenční informaci zabití a smrti.


Nikdy se neukvapujte ve svých rozhodnutích. Situace, které vznikaly dlouhodobě a delší dobu jsou ve stavu neuspořádanosti, vyžadují komplexní rozbor z mnoha úhlů pohledu a potom teprve činit rozhodnutí vedoucí k jejich uspořádanosti v lásce pro všechny zúčastněné strany. Projevy hněvivého člověka zmírňuje pochopení jeho situace a míra oprávněnosti jeho pocitů. Nedorozumění a nedokonalé výsledky jednání vznikají z nevědomosti jak situaci vyřešit ke spokojenosti všech stran. Proto je dostatečný čas nutný pro nalézání těch nejlepších řešení.


U dlouhotrvajícího hněvu aplikujte Léčivá poselství hudby maximálně 2x denně až do vyřešení potíží. Nepřetěžujte svojí kapacitu správně vyloučit předmět hněvu, nedojde tak ke kolapsovým stavům.

Úleva od bolesti


Zadáme si záměr – Prosím úlevu od bolesti s uvědoměním, proč moje bolest vznikla, co mi moje tělo komunikuje a co mám pro tělo udělat, aby se bolest zmírnila a odešla. 


Bolest je komunikační prostředek těla, které nám sděluje, že někde děláme chybu ve svém způsobu zacházení s tělem a jeho duší nebo se svým duchem a musíme změnit některé svoje návyky nebo způsob uvažování. Pokud bolest potlačíme znecitlivujícími prostředky, vrátí se k nám ve větší intenzitě a ve větším počtu dimenzí prožívání a většinou na hlubší a závažnější úrovni. Reagujme na bolest tak, že jí budeme naslouchat a popovídáme si s ní s láskyplným zájmem a prosbou o porozumění.


Bolest na základě drobného poranění (otlak, naražení, modřina, drobné poškození kůže...) – pokud se uhodíme sami svojí neopatrností, ztrátou rovnováhy, zbrklostí, vždy se díváme na důvod, který k poranění vedl, ten k nám silně komunikuje příčinu bolesti. Pravidlo JAK DOLE, TAK NAHOŘE, tedy JAK NA TĚLE, TAK NA DUCHU, se uplatňuje při těchto událostech poměrně snadno, jelikož příčiny poranění jsou vždy ve způsobech našeho chování, které k poranění vedly. Tedy v těchto případech většinou NEOPATRNOST, ZBRKLOST, SPĚCH, PŘEHLÍŽENÍ, UKVAPENÍ. Je to v podstatě upozornění na to, že bychom měli zpomalit životní tempo a více žít v přítomném okamžiku a věci v životě důkladněji zvažovat. Být rozvážnější a více přemýšlet o svých krocích.

Pokud je příčinou bolesti zánět, díváme se nejprve na místo, ve kterém zánět vznikl. Uvažujeme o funkcích orgánu, ve kterém nebo kolem kterého se zánět nachází, a podle toho usuzujeme na komunikační prostředky, které tělo volí, aby k nám promlouvalo srozumitelně. Přísloví nemáme jen tak pro nic za nic. Například u lokte nalezneme: Ostré lokty. Zač je toho loket. Potom se díváme, co všechno mělo na loket vliv, že se přetížil. Například jednostranná práce a jeho namožení. Příliš pracoval, aby dosáhl toho a toho. Často je to tím, že jsme o něčem hodně vyprávěli a chvástali jsme se, chlubili. Pýcha předchází pád. Nebo jsme v souvislosti s ostrými lokty o někom hovořili nelibě. Vždy je nějaká souvislost mentálně – emoční s loktem. Zánět nikdy nevzniká jen tak. V místě, kde se udělá zánět, se nejprve nakumuluje negativní energie, kyselé pH, dají se do tohoto místa bakterie a potíže jsou na světě. Aby se potíž nevracela, postupujeme nejprve komunikací na mentální úrovni, potom vyřešíme emoce, dále o problému pozitivně komunikujeme směrem k vyléčení, tedy s nadějí a perspektivou, uděláme opatření protizánětlivá (zábal, éterický olej, mast, vnitřně protizánětlivé bylinné prostředky), a necháme loket chvilku v klidu, volíme jenom pasívní pohyby. Nehybnost také neprospívá.


Fantomová bolest v místě, kde byl odňat z lékařského hlediska neléčitelný orgán. 

Místo, kde byla provedena operace, může bolet od operačních srůstů, proto je nutné nejprve jemnými uvolňujícími masážními pohyby rozmasírovat místo, kde se nachází jizva, a to opakovaně, a zároveň reflexně uvolnit na noze, uchu, popřípadě ruce. Orgán, který byl odňat, má stále své energetické vědomí 

v těle i v etheru vně těla. Je proto možné se s ním domluvit a vykomunikovat záležitosti proč místo bolí. Jsou to vždy nedořešené pocity ztráty, viny, že jsme to neuměli jinak vyřešit. Mentálně a emočně se smířit se ztrátou je důležité v procesu komunikace se svojí bolestí. Pochopením toho, jak jsme se do potíží dostali a že jsme v té době nemohli věci řešit jinak, je důležité v procesu smíření se situací. Během meditací je důležité prosit o absolutní smíření.

Bolest může mít mnoho dalších příčin a po těch se ptáme při poslechu Léčivých poselství hudby.Úleva od úzkosti, strachu, stresu a napětí


Zadáme si záměr – Prosím úlevu od stresu a napětí s uvědoměním, co mám udělat, aby se napětí v těle snížilo, uvolnily se křeče svalů, uvolnila se moje komunikace mých potřeb vůči okolí i sobě, uvolnily se toky energií, které vedou do stavu, kdy prožívám to, co chci, a to, co nechci, je mi daleko vzdáleno, jelikož všichni respektují mé hranice. Prosím o uvědomění, kde se přepínám, kde mám zvolnit a jak to mám udělat. Prosím si řešení stresových situací.


V mnohých případech pomůže skutečně cíleně zvolnit životní tempo. Často spěcháme a nemáme ani čas užít si plody své práce. Anebo spěcháme a spoustu činností díky tomu děláme neefektivně a možná zbytečně. Zastavit se a prozkoumat, které činnosti bychom mohli vynechat, které ekonomizovat, se kterými se rozdělit mezi další osoby, jelikož je to i jejich zájem a povinnost, to je důležitý faktor, jak se stresu zbavit nebo ho zmírnit.


Pokud je příčinou stresu ekonomická situace, nepomůže tempo zrychlovat, ale naopak zvolnit a prosit o řešení, které je dlouhodobé a není to jenom rychlé, ale nevýhodně a přechodné. Právě když máme čas přemýšlet, máme šanci na zásadnější změnu. Ve vysokém tempu přemýšlení jak situaci změnit, není tolik prostoru vše dobře promyslet.